A++-klasse, energieffektive trevinduer (A++)

Trevinduer er en populær løsning i ulike bygg på grunn av deres varmeisolerende egenskaper og naturlige estetiske utseende. I Litauen må alle nye bygninger fra 1. januar 2021 oppfylle energiklassen A++. A++-klassen indikerer at disse vinduene er spesielt effektive når det gjelder energieffektivitet.

Fra 2016 har Doleta produsert vinduer som oppfyller kravene til A++-klassen. Moderne og innovative teknologier, samt langvarig erfaring, gjør det mulig å lage svært varmeisolerende vinduer som passer for passive, A++-klassebygninger. Når vi produserer energieffektive vinduer, bruker vi spesielle varmebesparende materialer og installerer ekstra varmebesparende tiltak som oppfyller kravene til termisk effektivitet.

Doleta produserer vinduer med en eksepsjonelt tynn profil. Jo tynnere profilen er, desto lengre varer vinduet, fordi det tåler flere åpninger, ser mer estetisk ut og lar mer lys inn i rommene. Det høyeste nivået av vindusvarmeisolering skaper maksimal energibesparelse.

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.