Vedlikehold og omsorg for malte overflater på vinduer og dører, samt ommaling

Treoverflater er dekket med elastiske, pustende, vannbaserte malinger. Det er svært viktig å opprettholde et uendret malingslag så lenge som mulig. Dette avhenger i stor grad av miljøet de brukes i og hvordan de vedlikeholdes.

• Ved å ta vare på og vedlikeholde det beskyttende malingslaget, vil du sikre produktets funksjonalitet og levetid. Malte overflater bør jevnlig rengjøres og friskes opp med spesialprodukter. Bruk kun milde rengjøringsmidler egnet for treoverflater. For eksempel, bruk ikke sterke løsemidler eller slipemidler som kan skade malingslaget.

• For å male vinduer på nytt, anbefales det å konsultere kvalifiserte fagfolk eller malingsleverandører som kan gi råd om riktig maling og teknikk.

• For treprodukter uten aluminiumsbeskyttelse på horisontale overflater, er årlig ekstra vedlikehold nødvendig for å bevare malingslagets levetid.

Merk: Over tid vil endringer i fargetone (for gjennomsiktige belegg og oljede overflater) være en naturlig prosess og vil ikke påvirke produktets funksjonalitet eller kvalitet

 

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.