U-verdi - valg av varmevinduvalg

U-verdi - valg av varmevinduvalg

Når man designer vinduer, er det svært viktig å vurdere at de nye vinduene ikke bare gir estetisk appell og komfort, men også bidrar til lavere varmeutgifter. For de som ønsker å spare energi, er valg av vinduer viktig, og man bør være oppmerksom på vindusvarmegjennomgangskoeffisienten, som er merket som Uw. Varmegjennomgangskoeffisienten (Uw) er den viktigste parameteren som viser hvor mye varme som overføres gjennom en bygningsdel fra innsiden av bygningen til utsiden.

Verdien av Uw bestemmes av verdier for de enkelte vinduselementene - tre (Uf) og glasspakken (Ug). Det er tre forskjellige U-verdier som skilles ut:

Uw (w = vindu) - varmetap gjennom hele vinduet.

Ug (g = glass) - varmetap gjennom vindusglasset.

Uf (f = ramme) - varmetap gjennom vindusrammen.

Uw-verdien påvirkes av den lineære varmekoeffisienten - ψg (g = glass) og vindusstørrelsen.

Merk følgende:

Jo større vindusmålene er, jo bedre er Uw-verdien. En bedre Uw-verdi oppnås med en stor glassflate som har gode isolasjonsegenskaper. Opptil 10% bedre Uw-verdi kan oppnås ved å bruke en varm glasspakkeramme, som er karakterisert ved parameteren ψg. Sammenlign verdien for aluminiumsramme er 0,081, mens for en varm ramme er den så lav som 0,029.

Jo lavere Uw-verdien er, desto bedre er varmeisoleringen, og desto mindre varme overføres til utsiden.

Varmegjennomgangskoeffisienten (Uw) er den viktigste kriteriet for vindusenes energieffektivitet og er strengt regulert i henhold til EU-normer.

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.