Tållhet og miljøvennlighet ved Doleta fabrikken

Ved å implementere bærekraftspraksis og økologiske initiativer reduserer vi miljøforurensning og bidrar til bevaring av naturressurser.

Implementering av bærekraft og miljøvennlighet ved Doleta-vindufabrikken:

Sertifisert tre: Vi bruker sertifisert tre i produksjonen av trevinduer. Dette treet kommer fra bærekraftig forvaltede skoger, inkludert sertifiserte kilder som Forest Stewardship Council (FSC).

Energisparende produksjon: Doleta har installert solcelleanlegg for å bidra til bærekraftig miljø. Produksjonsprosessen er utformet for å minimere miljøpåvirkningen og redusere produkters og aktiviteters negative påvirkning på miljøet.

Reduksjon av flyktige organiske forbindelser (VOC): Vi bruker materialer med lavt innhold av VOC i produksjonen av trevinduer for å redusere luftforurensning i bygninger og skape et sunnere innemiljø.

Vinduets holdbarhet og levetid: Våre trevinduer er designet og produsert for å vare lenge, og de skal kunne brukes i mange år. Holdbare produkter reduserer behovet for utskifting og sparer ressurser.

Optimalisering av emballasje: Vi optimaliserer mengden emballasje som brukes til vinduer. Emballasjematerialene kan gjenvinnes.

Reduksjon av miljøpåvirkning: Vi bruker bare biobrensel til teknologiske prosesser og oppvarming av bygninger, som produseres som biprodukter av produksjonen (spon og flis fra tre). I 2022 har vi redusert utslippene av forurensende stoffer i luften fra faste kilder med 11 prosent.

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.