Secured by Design (SBD) – vinduer og dører

Secured by Design (SBD) – vinduer og dører

Secured by Design (SBD) er Storbritannias forebyggende tiltak mot innbrudd i bygninger. Ideen bak Secured by Design (SBD) er å redusere kriminalitet ved å fokusere på fysisk sikkerhet i bygninger. Secured by Design (SBD)-initiativet har vært vellykket med å redusere kriminalitet på ulike områder ved å vektlegge forebyggende tiltak. Initiativet understreker at sikkerhet bør være en integrert del av bygningsdesign- og konstruksjonsprosessen. Secured by Design (SBD) har som mål å skape et tryggere miljø for folk å bo og arbeide i.

Hovedkravene til Secured by Design (SBD) inkluderer:

Produktsertifisering. SBD sertifiserer vinduer, dører, låser og alarmer for å sikre at de oppfyller spesifikke sikkerhetsstandarder.

Design. SBD gir retningslinjer for design med hovedvekt på å skape en kriminalitetsreduserende miljø.

Bygningssertifisering. Prosjekter som følger SBD-prinsippene kan bli tildelt en SBD-sertifisering som bekrefter at de oppfyller sikkerhetsstandardene.

Partnerskap. SBD samarbeider tett med arkitekter, entreprenører, utviklere, lokale myndigheter og andre som er involvert i planleggings- og byggeprosessen. Dette samarbeidet hjelper med å sikre at sikkerhet blir vurdert fra starten av et prosjekt.

Kriminalitetsreduksjon. Ved å fremme bruk av effektive sikkerhetstiltak og prosjekter som reduserer muligheten for kriminalitet, søker SBD å redusere risikoen for kriminalitet og bidra til trygghet i samfunnet.

Tilpasning til lokale behov. SBD-prinsippene kan tilpasses til de spesifikke behovene og kravene til individuelle samfunn, slik at en mer målrettet tilnærming til kriminalitetsforebygging kan tas i bruk.

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.