Løsninger for vedlikehold av vindusmellomrom og vannføring

Som med alle vindusdetaljer, krever også vindusmellomrom regelmessig vedlikehold for å sikre kvalitet og lang levetid for vinduene. Når mellomrommene slites, svekkes vindusisoleringen, og man kan begynne å merke kulde og støy inne i rommet. Slitasje på vindusmellomrom kan i stor grad skyldes værforhold og vann.

 

Anbefalinger for vedlikehold av vindusmellomrom og vannavløpskanaler:

• Det er viktig å fjerne støv, søppel og bygningsrester for å forhindre sprekker og deformasjoner i vindusmellomrommet.

• Smør gummimellomrommet i vinduer og dører med silikonfett minst to ganger i året for å forhindre sprekker og opprettholde elastisiteten. Dette bidrar til å opprettholde tettheten i vinduet.

• Inspeksjoner av avløpskanaler for kondensvann, som befinner seg nederst i rammen og i bunnen av dørene, er viktig. Hvis det samler seg rusk og skitt i disse områdene, må det fjernes for å forhindre at vann samler seg inne i rammen og lekker inn i rommet.

• Kontroller om vindusmellomrommene er riktig lukket og isolert. Dette er viktig for å opprettholde riktig temperatur inne i huset og redusere energiforbruket.

• Periodisk sjekk om vinduene lukker ordentlig, og om kald luft eller fuktighet trenger inn i rommet.


Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.