Lås- og dørvåk

Vedlikehold av vinduer og dører

Doleta-vinduer og dører er produkter av høy kvalitet. Ved riktig bruk vil deres egenskaper forbli uendret i lang tid, og naturligheten til treet gir komfort og koselighet. Tre er et naturlig, miljøvennlig materiale som gir utmerket termisk isolasjon, komfort og et estetisk utseende. Vi gir deg noen tips om hvordan du skal vedlikeholde trevinduer og dører på riktig måte.

 

Vedlikehold av malte overflater på vinduer og dører og ommaling:

Treoverflater er dekket med elastiske, pustende, vannbaserte maling. Det er svært viktig å opprettholde malingen intakt så lenge som mulig. Dette avhenger i stor grad av miljøet hvor de brukes og hvordan de vedlikeholdes.

 

 • Ved å beskytte og vedlikeholde malingsoverflaten vil du sikre produktets funksjonalitet og levetid. Malte overflater bør periodisk rengjøres og fornyes med spesielle midler. Bruk kun milde rengjøringsmidler egnet for treoverflater, for eksempel ikke-slipende kluter eller myke svamper. Unngå bruk av rengjøringsmidler som inneholder aggressive stoffer som løsemidler eller slipemidler, da disse kan skade malingsoverflaten.
 • Hvis du planlegger å male vinduene på nytt, er det lurt å konsultere kvalifiserte spesialister eller malingprodusenten som kan gi deg riktig maling og teknikken for å gjøre det.
 • For treprodukter med horisontale flater som ikke er beskyttet med aluminiumsdekke, er det nødvendig med ekstra årlig vedlikehold for å bevare malingsoverflaten.

Merk: Over tid kan fargeskiftet på produktet (for gjennomsiktige overflater og oljede overflater) være en naturlig prosess som ikke påvirker produktets funksjonalitet eller kvalitet.

Vedlikehold av vindu- og dørbeslag:

For å sikre lang levetid for vinduene og dørene dine, må du gjøre følgende minst to ganger i året (best om våren og høsten):

 • Tørk støv, rusk og byggrester av beslagene med en tørr, ikke-slipende klut.
 • Sjekk om skruene som holder de bevegelige delene av vinduene og dørene er godt festet. Hvis de er løse, stram skruene.
 • Når du rengjør vindus- eller dørlåsen, sørg for at det ikke er støv, rusk eller byggrester i de bevegelige delene. Dette må fjernes, ellers kan du skade beslaget. Dessuten kan en dårlig lukket lås forårsake deformasjon eller utskifting av rammene.
 • Rengjør vindusbeslaget bare med milde og ikke-skadelige rengjøringsmidler (for eksempel såpevann).

Merk: Syre- og alkaliske rengjøringsmidler kan skade korrosjonsbeskyttelseslaget på beslaget. Etter rengjøring, tørk av med en tørr, ikke-slipende klut.

 • Etter rengjøring, smør de bevegelige delene og låsestedene med fett eller olje (se bilde 1, 2, 3, 4). Bruk ikke-syreholdige og ikke-klebrige smøremidler eller oljer, for eksempel olje beregnet på symaskiner.
 • Stram vindushåndtakene hvis basene deres har løsnet.
 • Smør låsetunge og bolt ved å skyve dem ut først.
 • Skyv flere ganger inn og ut for å få smøremidlet inn i låsemekanismen.
 • Bruk grafittstøv for å lette nøkkelomdreiningen.

Vedlikehold av tetningslister og dreneringskanaler:

Du må fjerne støv, rusk og byggrester, da dette kan føre til sprekker og deformering i tetningslister. Silikon smøres minst to ganger i året på tetningslister som befinner seg i vindus- og dørkarmer for å holde dem elastiske og vedlikeholde lufttettingen. Sjekk også dreneringskanalene for kondensat som kan samle seg i bunnen av rammene og dørene. Hvis det er opphopet skitt og rusk, må det fjernes, ellers kan vann samle seg inne i rammene og renne inn i rommet.

Tips om vedlikehold av vinduer og dører:

For å sikre lang levetid for vinduene og dørene dine, bør du overlate vedlikeholdet til fagfolk som kan utføre følgende:

 • Kontroller tilstanden til tetningslistene og skruene.
 • Sjekk funksjonen av beslag og utfør nødvendig justering.
 • Smør beslaget og lukkestedene.
 • Inspeksjon av tetningslister og rengjøring med spesialmidler.
 • Sjekk glasset og den ytre overflaten.
 • Rengjør den ytre overflaten med spesiell rengjøringsmiddel.
 • Hvis det er nødvendig å bytte glass, bør dette kun gjøres av en profesjonell som er kvalifisert til å utføre slike arbeider.
Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.