Forhøyet sikkerhet for vinduer og dører i henhold til PAS24

Forhøyet sikkerhet for vinduer og dører i henhold til PAS24

PAS24 er en kvalitetsstandard i Storbritannia som gir kjøperen tillit til å kjøpe akkrediterte vinduer eller dører. PAS24-standarden fastsetter testmetoder og kriterier for å forsterke sikkerhetsegenskapene til vinduer og dører som er ment å motstå angrep og innbruddsforsøk. Dette gjelder for nye dør- og vinduskonfigurasjoner som er produsert før installasjon.

Kravene kan variere avhengig av spesifikke komponenter, og de blir ofte oppdatert, så den mest nøyaktige informasjonen finner du i den nyeste versjonen av standarden. Imidlertid er hovedmålet med PAS24 å fastsette minimumskrav for sikkerheten til ulike typer dør- og vinduskonfigurasjoner.

Hovedkravene inkluderer:

Materialer: Krav til materialer som brukes i produksjonen av vinduer.

Konstruksjon: Detaljert informasjon om vinduskonstruksjon, inkludert glassvalg, låsemekanismer, osv.

Ytelse: Testprosedyrer og prestasjonskriterier som vinduet må oppfylle, inkludert manuelle innbruddsforsøk, mekaniske innbruddsforsøk og slagtest med hardt/mykt objekt.

Montering: Veiledning om riktig installasjon av vinduer og dører for å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivå.

Konformitet: Prosedyrer som sikrer at produktet oppfyller standardene, inkludert testing og sertifisering.

 

Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.